About US

Organization

Experimental Equipment and Laboratory Security

Wenzheng WU

Hongtao HE /  Junfeng DAI  /  Kedong WANG /  Jiaqing HE  

Curriculum Assessment Committee

Fei YE   

Kedong WANG  /  Yuanzhen CHEN   /  Jiaqing HE

TA&RA Recruitment and Management

Lang CHEN   

Hao WANG  /  Hongtao HE 

foundational course (General Physics and Physical laboratory

Theory part

Hao WANG   

Kedong WANG  /  Lang CHEN  /  Yuanzhen CHEN 

Experiment part

Jianqing HUO

Yueyue SHEN  /   Wenzheng WU  /   Ji CHEN

Academic Report and Conference

Yuanzhen CHEN  

Haizhou LU  /  Liyuan ZHANG  /  Gan WANG

Graduate Education

Weiqiang CHEN   

Fei YE  /  Liyuan ZHANG  /  Lang CHEN  /  Jiaqing HE

Undergraduate Education

Fei YE   

Kedong WANG  /  Jianqing HUO   /  Jiaqing HE

Related Links

  • 广东省深圳市南山区 学苑大道1088号 南方科技大学第二科研楼201物理系办公室
  • TEL+86-(0)755-88018200
  • FAX+86-(0)755-88018204
© 2015 All Rights Reserved粤ICP备14051456号 Createby unison